Qualitat i medi ambient

Pendís Bagà SL com empresa preocupada per satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients, estableix la següent Política de Qualitat i medi ambient amb els certificats ISO 9001:2008 i la ISO 14001:2004.

La Política de Qualitat i Medi Ambient de PENDÍS BAGÀ, SL és la de donar uns serveis per satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients.

I per assolir aquesta fita, tenim unes màximes clares i molt contingents per una part són els nostres professionals els quals intentem que tinguin unes bones condicions de treball, alhora que potenciem al màxim la seva seguretat, la sensibilització en temes ambientals i informar-los de les prescripcions ambientals de l’obra. I per altra banda mantenir una bona comunicació amb els nostres proveïdors que al mateix temps ens ha portat a fer una selecció, per augmentar la nostra competitivitat i poder oferir la millora continuada en els nostres serveis amb la màxima garantia de qualitat i bon preu. Garantir el correcte desenvolupament de l’obra des d’un punt de vista ambiental, complint o millorant les decisions preses en fases anteriors i complint amb tots aquells requisits legals o reglamentaris que ens apliquin. El nostre compromís inclou una actitud interna constant d’aprenentatge vers el respecte amb l’entorn, tant pel que fa a les persones i a les cultures com al medi ambient. Així doncs, volem fer amb la nostra intervenció una construcció que millori no solament les nostres realitats d’avui sinó també les de demà.

medi ambientqualitat