Equip humà

El nostre equip de treball format per professionals, molts dels quals estan amb nosaltres des del inici de l’empresa i amb una experiència que els avala, per tal de poder dur a terme qualsevol tasca; sempre seguint la D.F, les necessitats de la propietat i alhora aportant les nostres idees en els moments que siguin necessaris, per tal d’optimitzar al màxim el nostre rendiment.

Per tal de poder arribar a on som, hem necessitat el compromís i la formació dels nostres professionals en temes de qualitat, medi ambient i seguretat en el treball. Tots aquests components encarats per ser competitius i satisfer les necessitats del client.

L’empresa té definides i documentades les responsabilitats, funcions i les seves interrelacions entre tot el personal de l’empresa que dirigeixi, faci i verifiqui qualsevol tasca que incideixi en la producció i en la qualitat, amb l’objecte de facilitar una gestió efectiva.

A destacar el Responsable de Qualitat, com a representant de la direcció, analitza, avalua i respon totes aquelles necessitats i expectatives que arriben a la direcció així com, si escau, i amb l’objecte d’assolir la millora contínua defineix les accions de millora al Sistema de Qualitat i Medi Ambient. Aquestes són comunicades a tots els nivells del personal vinculat amb l’obra.

hotel santa barbara