Fumanya: geologia – mineria – paleontologia. Fase A i fase B.

Construcció d’un edifici, de planta rectangular, situt a la banda esquerre del camí que des del trencant de fumanya es dirigeix a vallcebre i paral·lelament a la paret vertical que forma el mural paleontològic on hi ha les petjades. La seva funció serà d’un centre d’interpretació de geologia – mineria – paleontologia de la comarca del Berguedà.

Mur de local polifuncional al museu de la Mineria de Sant Corneli

Construcció d’un tram de mur en l’accés al local polifuncional del Museu de la Mineria de Cercs i revestit amb pedra del país per tal d’harmonitzar amb la resta de construccions de l’entorn que són de pedra.

Adequació Llar d’infants “L’esquirol”

Adequació dels locals del pavelló d’esports municipal de Bagà per a destinar-ho com a llar d’infants anomenat “L’esquirol”.

Vestidors de la piscina municipal

Construcció de nou edifici dels vestidors de la piscina municipal de Bagà, desenvolupat tot en una sola planta, on es troba el punt d’informació, la infermeria, els vestidors dels monitors, vestidors d’homes i de dones, lavabos públics, cambra d’instal·lacions i magatzems.

Pàgina 2 de 2