Restauració del Pont de Cal Xalet

Muntatge d'estructura d'estintolament, buidat del reblert de la volta del pont fins arribar als ronyons de la volta per poder fer una colada amb morter de calç, tornar a omplir amb les mateixes terres del pont i donant-li un acabat a l'existent.

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Ajuntament de Vallcebre
  • Municipi: Vallcebre
  • Arquitecte: Josep Rovira Pey
  • Data d'inici: 08/10/2010
  • Data final: 12/11/2010