Església de Sant Pere de Madrona

© Servei de Patrimoni Arquitectònic Local Diputació de Barcelona

Rehabilitació amb lloses de la coberta de l’església i excavació arqueològica de l’interior de l’església de Sant Pere de Madrona

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Municipi: Berga
  • Arquitecte: Antoni Barcons Grau
  • Arquitecte tècnic: Antoni Rius Erill
  • Data d'inici: 01/06/2006
  • Data final: 08/11/2007