Local polifuncional del Museu de la mineria de Sant Corneli.

Refer coberta amb panell sandwich, rejuntat de parets amb morter de calç i anivellament de paviment interior donant-li un acabat amb resines epoxi.

  • Monument històrica-artístic: No
  • Promotor: Consorci Ruta Minera
  • Municipi: Sant Corneli
  • m2: 727,35
  • Data d'inici: 18/12/2002
  • Data final: 31/05/2004
  • Enginyer tècnic: Josep Mª Ferrao Quintana