Reforma de la coberta de la casa de l’Hostalet

Substitució integral de la coberta de la casa i del cobert, enderrocant la coberta existent, realitzant un cèrcol perimetral i construint una nova coberta a dues aigües.

Casa de colònies-aula de natura de la institució La Salle

Rehabilitació i ampliació de l’antiga casa de colònies “Cal Cerdanyola” amb la finalitat d’adequar-ho com a aula d’escola natura.

Pàgina 2 de 2