Consolidació i adequació estructural de l’edifici de l’antiga presó de Bagà

Consolidació i adequació estructural de l’edifici de l’antiga presó de Bagà, alhora que instal·lar les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat respecte a les edificacions veïnes i a la via pública.

Dependències municipals destinades a garatge per a dependències administratives

Rehabilitació de les dependències municipals destinades a garatge per a dependències administratives a l’edifici que alberga l’ajuntament de Fígols en planta baixa.

Condicionament dels Porxos de Palau

Fer reforç d’estructura amb planxes metàl·liques.

Local polifuncional del Museu de la mineria de Sant Corneli.

 Refer coberta amb panell sandwich, rejuntat de parets amb morter de calç i anivellament de paviment interior donant-li un acabat amb resines epoxi.