Casa consistorial i consultori mèdic

Ampliació de l’edifici del centre cívic per a allotjar la nova casa consistorial i consultori mèdic ampliant, reaprofitant i donant nou ús.

Cobert vinculat a les dependències municipals

Construcció d’un edifici destinat a cobert per la necessitat de poder donar aixopluc als equips i maquinària destinats a la neteja de neu, desbrossada i manteniment.

Edifici per a dependències municipals

Construcció d’edifici per a dependències municipals. La planta baixa és un local ampli amb llar de foc destinat a activitats d’ús cultural i social, i la planta pis conté una sala polivalent, una petita biblioteca i uns serveis.

Cobert als campaments

Realització del cobert per als campaments de Sant Joan de l'Avellanet, amb estructura de fusta massissa impregnada a l’autoclau i amb coberta de planxa.

Pàgina 1 de 2