Església de Sant Genís de Gavarrós

Restauració de l’església de Sant Genís de Gavarrós.

Pont del Roser

Restauració del pont del Roser

Castell de Palau

Consolidació i restauració dels revestiments de façanes, reparació dels danys i lesions tal com esquerdes, fissures, discontinuïtats de la fàbrica, impermeabilització de coberta i de fusteries tot neutralitzant les causes que l’han generat. Recuperació de la imatge arquitectònica, recuperant obertures tapiades i fusteria. Consolidació dels murs que formen les ruïnes de la muralla i adaptació i reutilització de l’espai interior.

Restauració i reutilització de l’antic monestir de Sant Llorenç prop Bagà

Desmuntatge, arqueologia, restauració i reutilització de l’antic monestir de Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola de Berguedà.

Pàgina 4 de 4