Pont medieval de Pedret

© Servei de Patrimoni Arquitectònic Local Diputació de Barcelona

Restauració, sanejament i treballs complementaris de tallamarcs al pont medieval de Pedret

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Municipi: Cercs
  • Arquitecte: Joan Closa Pujabet
  • Arquitecte tècnic: Antoni Rius Erill
  • Data d'inici: 03/10/2000
  • Data final: 23/10/2000