Església de Santa Maria

© Servei de Patrimoni Arquitectònic Local Diputació de Barcelona

Reparacions urgents a la façana principal i al campanar, i substitució funcional bàsica del revestiment de la façana occidental de l’església de Santa Maria.

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Municipi: Aplens
  • Arquitecte: Joan Closa Pujabet, Antoni Barcons Grau
  • Data d'inici: 29/01/2009
  • Data final: 30/06/2009