Castell de Palau

Consolidació i restauració dels revestiments de façanes, reparació dels danys i lesions tal com esquerdes, fissures, discontinuïtats de la fàbrica, impermeabilització de coberta i de fusteries tot neutralitzant les causes que l’han generat. Recuperació de la imatge arquitectònica, recuperant obertures tapiades i fusteria. Consolidació dels murs que formen les ruïnes de la muralla i adaptació i reutilització de l’espai interior.

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Ajuntament de Bagà
  • Municipi: Bagà
  • Arquitecte: Xavier Guitart Tarrés, Núria Oms
  • Data d'inici: 07/03/2008
  • Data final: 07/03/2009