Construcció d’un edifici, de planta rectangular, situt a la banda esquerre del camí que des del trencant de fumanya es dirigeix a vallcebre i paral·lelament a la paret vertical que forma el mural paleontològic on hi ha les petjades. La seva funció serà d’un centre d’interpretació de geologia – mineria – paleontologia de la comarca del Berguedà.

Informació addicional

 • Monument històrica-artístic No
 • Promotor Consorci Ruta Minera
 • Municipi Fumanya
 • Arquitecte Mª Carme Casas Comellas
 • Arquitecte tècnic Agustí Costa
 • m2 613,8
 • Data d'inici 28/06/2004
 • Data final 15/06/2007
Publicat a OBRA NOVA PÚBLICA

Construcció d’un tram de mur en l’accés al local polifuncional del Museu de la Mineria de Cercs i revestit amb pedra del país per tal d’harmonitzar amb la resta de construccions de l’entorn que són de pedra.

Informació addicional

 • Monument històrica-artístic No
 • Promotor Consorci Ruta Minera
 • Municipi Sant Corneli
 • m2 117,7
 • Data d'inici 25/04/2005
 • Data final 19/09/2005
 • Enginyer tècnic Josep Mª Ferrao Quintana
Publicat a OBRA NOVA PÚBLICA

 Refer coberta amb panell sandwich, rejuntat de parets amb morter de calç i anivellament de paviment interior donant-li un acabat amb resines epoxi.

Informació addicional

 • Monument històrica-artístic No
 • Promotor Consorci Ruta Minera
 • Municipi Sant Corneli
 • m2 727,35
 • Data d'inici 18/12/2002
 • Data final 31/05/2004
 • Enginyer tècnic Josep Mª Ferrao Quintana